Mus som boxas

Mus som boxas

09:30-10:15 Pixel Junior Filmpass 1

Regissör: Samuel Månsson

Runda ett! Fight! En explosiv titelmatch mellan Musse Mord och Daimon Dråp.

Fler filmer i samma filmpass

Visa hela Festivalprogrammet